Iris Utvecklingscenter AB

Jönköpings län

Information

I Jönköpings län så finns Iris Utvecklingscenter AB. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Mullsjö här finns det många olika Aktiebolag. Iris Utvecklingscenter AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jönköpings län. Mullsjö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jönköpings län gör att bolag trivs där.

Iris Utvecklingscenter AB är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 556556-8846.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-4026860 alternativt besöka eller skicka post till Iris Utvecklingscenter AB på följande adress Västerlångg. 54, 111 29, Stockholm.

Iris Utvecklingscenter AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1998-01-01.

I Iris Utvecklingscenter AB så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva behandling för människor med livsproblem, vilka tar sig uttryck idrogmissbruk drogberoende eller andra för individen destruktiva livsmönster, bedriva handledning, utbild- ning och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.